Uw voorbereidingen op de AVG; de nieuwe Europese privacywetgeving

Bent u al goed voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving? Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is zeker ook op uw bedrijf van toepassing. Lees hieronder welke voorbereidende stappen u moet nemen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacyrechten, maar u als ondernemer/organisatie meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van uw klanten te beschermen. Of u nu zelf met persoonsgegevens werkt of deze laat verwerken, deze wet heeft zeker ook invloed op uw bedrijfsvoering. Er is namelijk in dit digitale tijdperk al snel sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Denk maar bijvoorbeeld aan uw personeelsgegevens.

Waarom deze nieuwe regels?
In het digitale tijdperk waar wij in leven delen we steeds meer gegevens van onszelf. Bewust of onbewust. Met deze nieuwe privacywet (AVG) wordt ervoor gezorgd dat onze gegevens beter beschermd worden. Als persoon krijgt u dus meer en sterkere privacyrechten én organisaties krijgen meer verplichtingen; u moet als bedrijf in heldere taal kunnen uitleggen welke persoonsgegevens u gebruikt en u bent verantwoordelijk om met deze gegevens zorgvuldig om te gaan. Ook heeft iemand nu expliciet het recht om zijn gegevens te laten verwijderen.

Is dit wel op mij als versspecialist van toepassing?
Een versspecialist is natuurlijk niet hetzelfde als een groot kantoor of internationaal bedrijf. Maar deze nieuwe wet is wel op u van toepassing als u met persoonsgegevens werkt of deze laat verwerken. En daar is al snel sprake van, want u heeft bijvoorbeeld ook al te maken met gegevens van uw personeel. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van kracht. De nadruk ligt vanaf dan nóg meer op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan deze wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding. Neem dus op tijd de nodige stappen door middel van het AVG 10-stappenplan.

Bereid u voor met het stappenplan
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een 10-stappenplan ontwikkeld. Hiermee krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke thema’s voor deze nieuwe wet, waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn:
1.    Bewustwording
2.    Rechten van betrokkenen
3.    Overzicht verwerkingen
4.    Data protection impact assessment (DPIA)
5.    Privacy by design & privacy by default
6.    Functionaris voor de gegevensbescherming
7.    Meldplicht datalekken
8.    Verwerkersovereenkomsten
9.    Leidende toezichthouder
10.  Toestemming

De privacywet en uw personeel
De AVG gaat in op de bescherming van (persoons)gegevens in de breedste zin. Onder andere vanwege het feit dat u als ondernemer personeel in dienst heeft, is de verordening op u van toepassing. In onze kennisbank geven we u tips hoe hier mee om te gaan.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de nieuwe Europese privacywetgeving? Dan kunt u terecht bij het landelijke informatiepunt De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de campagnewebsite van het AP:
- www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
- www.hulpbijprivacy.nl