Consument let meer op duurzaamheid bij aankopen

De houding van Nederlandse consumenten ten aanzien van duurzaamheid is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Bijna de helft (48% t.a.v. 42% in 2016) let op duurzaamheid bij zijn aankopen. Ook wil een ruime meerderheid van de consumenten dat bedrijven hen helpen bij het maken van duurzame of bewuste keuzes. Terwijl slechts 19% vindt dat bedrijven dat goed doen. Want terwijl de aandacht voor duurzaamheid bij aankopen is gestegen, is in de beleving van de consumenten de mate waarin bedrijven daarmee bezig zijn gelijk gebleven. Consumenten verwachten niet alleen van bedrijven dat ze duurzaam ondernemen, maar ze willen geïnformeerd, gefaciliteerd en geïnspireerd worden om zelf duurzamer te leven.

Uit het Dossier Duurzaam 2017 blijkt ook dat 72% van de consumenten duurzaamheid bij bedrijven belangrijk vindt. In dit dossier is ook te lezen dat het vertrouwen in merken toeneemt wanneer deze maatschappelijk verantwoord ondernemen. De toenemende aandacht voor dierenwelzijn is een andere stijgende trend. In 2015 waren dat 36% van de consumenten di dat belangrijk vonden, 41% in 2016 en 45% in 2017. Daarnaast is 32% bereid extra te betalen voor duurzame producten. Hier liggen voor u als versspecialist dus ook kansen. Want u moet ook steeds meer laten zien wat uw toegevoegde waarde is. Door middel van een duurzame aanpak kunt u inspelen op de toekomst en uw onderneming hiermee extra onderscheiden.

Wij geven u hierbij alvast enkele punten waar u extra op zou kunnen letten:
-    Scheiden en recyclen van afval
-    Minder of bewustere verpakkingen (beter afbreekbaar)
-    Schoonmaakmiddelen en zeep die beter zijn voor het milieu
-    Verbeteren van koelmonitoren (onderhoud)
-    Slim omgaan met energie. Geen verspilling en/of terugwininstallaties
-    Waste en te veel productie beperken
-    Overproductie weer slim verwerken of schenken aan bijvoorbeeld een voedselbak of buurthuis
-    Afdekken van toonbanken na sluitingstijd
-    Milieuvriendelijker gebruik van bedrijfswagens
-    Producten van het seizoen
-    Dierenwelzijn

Weten of u al op de goed weg bent?
Met de quickscan van MVO Nederland kunt u ontdekken hoe duurzaam uw onderneming al is en waar er verbeterpunten liggen.