Aanpassing tarieven gebruik Google Maps

Op praktisch alle websites die draaien wordt gebruik gemaakt van Google Maps kaarten. Bijvoorbeeld in de footer, om de locatie van de versspeciaalzaak te tonen of als winkelzoeker voor het vinden van een dichtstbijzijnde vestiging van een winkelformule. Om deze kaarten te tonen, is een koppeling met het Google Maps Platform benodigd.

Per 16 juli 2018 verandert Google de voorwaarden voor gebruik van dit platform door derden. Kortgezegd betekent dit dat het gratis gebruik van Google Maps kaartjes vanaf die datum niet meer mogelijk is. Wilt u vanaf 16 juli toch gebruik blijven maken van Google Maps, dan is dat nog steeds mogelijk. In dit artikel leggen we uit wat er veranderd, wat dat tot gevolg heeft, wat wij aan gaan passen en wat er van u wordt verwacht. In veel gevallen blijft het namelijk met wat extra handelingen mogelijk om Google Maps gratis te blijven gebruiken. Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen. Klik op een vraag hiernaast om direct het antwoord te bekijken.

1. Wat verandert Google precies op 16 juli 2018?

Voor iedere keer dat er een Google Maps kaartje op een pagina in een website getoond wordt, maakt de website een verbinding met de zogenaamde Google Maps API. Dat doen wij als Versplatform uiteraard niet als enige, vele andere websites doen hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan makelaarssites die de locatie van een huis tonen of bijvoorbeeld de winkelzoekers op sites van supermarkten of fastfood ketens.

Tot 2016 was deze Google Maps API een gratis dienst van Google. Google zelf bouwt de kaart en zorgt ervoor dat hij snel op uw website getoond wordt. U kunt zich voorstellen dat hoe meer mensen deze kaarten gebruiken, hoe meer geld Google dat kost. Op de servers van Google moet steeds vaker en sneller rekenwerk hiervoor verricht worden en dat kost geld. Meer en meer geld hoe meer websites over de hele wereld deze kaarten aanroepen.

Daarom heeft Google al in 2016 het gebruik van de API ingeperkt. Op dat moment mocht de API nog maar maximaal 25.000 keer per dag aangeroepen worden om een kaart te tonen. Wanneer een website daar overheen gaat, moet er nu al betaalt worden. Echter, 25.000 verzoeken per dag halen wij als Versplatform slechts enkele malen per jaar, de overige dagen blijven we onder de 25.000 verzoeken.

Vanaf 16 juli 2018 gaat Google een stap verder. Vanaf dan is geen enkel verzoek aan deze API meer gratis. Voor iedere keer dat een verzoek aan Google gedaan wordt om een Google Maps kaartje te tonen vraagt Google vanaf dan $ 0,007. Per 1000 vertoningen komt dat dus neer op $ 7,00.

Om tegemoet te komen aan mogelijke kosten en kleine websites niet de dupe te laten worden van grootverbruikers, geeft Google iedere gebruiker maandelijks een tegoed van $ 200,- gratis. Dit wordt maandelijks weer aangevuld. Kortom, ruim 28.000 verzoeken aan Google zijn vanaf 16 juli

2. Welke gevolgen hebben deze veranderingen?

Om Google Maps kaarten te kunnen tonen, is een speciale ‘sleutel’ nodig. Zo’n sleutel bestaat uit een reeks cijfers en letters. Deze sleutel noemt men een API-key. Hij is uniek en is niet te ‘raden’. Met deze sleutel krijgt de website toegang tot Google Maps en kan deze kaarten opvragen en tonen op de website. Aan de andere kant weet Google dan wie u bent. Om aan een sleutel te komen, maakt u namelijk een account met uw gegevens aan bij Google.

Versplatform heeft bij het bouwen van het platform een sleutel aangevraagd en ontvangen van Google. Daarmee weet Google dat iedere website die vanuit het platform een Google Maps kaart opvraagt van Versplatform afkomt. Per sleutel telt Google het aantal verzoeken en bepaalt dus hoeveel u betalen moet. Daar wordt de $ 200,- gratis krediet vanaf gehaald en het restant wordt gefactureerd.

Het is niet mogelijk om te bepalen welke klant of welke website een verzoek heeft gedaan. Enkel het totaal is inzichtelijk. Dat betekent dat de kosten voor het gebruik van Google Maps niet goed kunnen doorbelasten. Daarom moet iedere gebruiker van Google Maps zich kenbaar maken bij Google en een eigen unieke API-key aanmaken. Doet u dat niet voor 16 juli, dan zullen de Google Maps kaarten vanaf dan niet meer werken.

3. Hoe speelt Versplatform in op deze veranderingen en gevolgen?

De API-key van Versplatform stond nu vast in iedere website, maar is vanaf nu voor iedere website aanpasbaar. Vanaf nu bent u verplicht om voor uw eigen website een API-key op te geven. Is deze niet bekent, dan zullen de Google Maps kaarten vanaf 16 juli niet meer werken.

Daarnaast hebben veel van onze websites op dit moment onderaan iedere pagina standaard een Google Maps kaartje staan. Deze toont de vestiging van de betreffende winkel. Bij iedere vertoning van de pagina, betekent dit dus één aanroep. Versplatform adviseert om deze kaartjes weg te halen in deze footer en bijvoorbeeld alleen op de contactpagina te tonen. Een mogelijke vervanging van het kaartje onderaan de pagina kan het logoblokje zijn.

4. Wat moet u doen om toch Google Maps te kunnen blijven gebruiken?

U dient een eigen unieke API-key aan te vragen bij Google. Hiermee maakt u zichzelf bekend bij Google. Tegelijk worden daarmee factuurgegevens en/of een creditcard gekoppeld aan de API-key, zodat kosten gefactureerd worden. Het aanmaken van een API-key is niet verplicht, echter zonder een API-key werken de Google Maps kaarten niet.

Hoe men een API-Key aanvraagt heeft Versplatform stap voor stap in onze handleiding beschreven. Daarin staat ook uitgelegd hoe u eventueel zelf de API-key in MijnVersplatform kan koppelen aan de website. Mocht u hier niet uitkomen, dan kan dat ook aan de servicedesk of aan de online redacteuren doorgegeven worden.

Zodra de API-key ingevoerd is en geldig is, zullen de Google Maps kaarten weer werken op de website. LET OP! Vanaf dat moment kunnen door Google dus kosten in rekening gebracht gaan worden, wanneer u maandelijks boven de $ 200,- krediet uitkomt.

5. Ga ik als individuele ondernemer veel geld betalen aan Google?

Nee, de meeste individuele klanten zullen nooit of slechts in uitzonderlijke gevallen boven de 28.000 verzoeken per maand uitkomen. Het gratis krediet dat Google geeft van $ 200,- zal dus voor individuele ondernemers in de meeste gevallen toereikend zijn.

Rekenvoorbeeld
Om dit te toetsen hebben we enkele websitestatistieken bekeken. Onderstaande tabel toont voor een aantal websites het totaal aantal pageviews in een maand. Als op elke pagina één Google Maps kaart vertoond zou worden, zouden deze pageviews ook het aantal verzoeken aan Google representeren. De conclusie is dus dat al deze websites ruim binnen de 28.000 verzoeken per maand blijven en genoeg hebben aan het krediet van Google.


(klik op de tabel om deze te vergroten)

Let op! Bovenstaande statistieken zijn gemiddelden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en deze kunnen afwijken van de situatie van de betreffende klant. 

Daarnaast is het mogelijk om een limiet op te geven bij het aanvragen van een API-key. Daarmee wordt automatisch het tonen van Google Maps kaarten gestopt, wanneer de limiet bereikt is. Hiermee worden onverwacht hoge kosten voorkomen.

6. Ga ik als formule veel geld betalen aan Google?

Dat hangt er vanaf. U kunt ervoor kiezen om de unieke API-key niet alleen aan de landelijke website, maar ook aan de individuele ondernemers website te koppelen. Logischerwijs tellen alle vertoningen van Google Maps kaarten van de ondernemers websites dan mee in het totaal. Wanneer er veel bezoekers en/of websites gebruik maken van dezelfde API-key kan het zeker voorkomen dat u moet gaan betalen en het krediet van $ 200,- niet toereikend is.

Rekenvoorbeeld
Om dit te toetsen hebben we enkele websitestatistieken bekeken. Dit betreft een indicatie. Daarbij hebben we zowel de landelijke als de landelijke + alle lokale websites bekeken van enkele formules. Daarbij is een gemiddeld aantal genomen van willekeurig aantal lokale sites en dat is vermenigvuldigt met het aantal leden van de formule. Voor de landelijk website geldt in alle gevallen dat niet op iedere pagina een Google Maps kaart getoond wordt. De laatste cijfers laten zien hoeveel er betaald moet worden in deze situatie. Een minbedrag betekent dat er van het krediet van $ 200,- een bedrag overblijft.


(klik op de tabel om deze te vergroten)

Let op! In bovenstaande statistieken is gerekend met gemiddelden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en deze statistieken zullen afwijken van de situatie van de betreffende klant. (download tabel)

Kiest u ervoor om uw leden zelf een API-key aan te laten maken, dan zal het krediet in bovenstaand rekenvoorbeeld voldoende toereikend zijn voor uw eigen landelijke website.

7. Hoe stelt Versplatform de klanten op de hoogte?

Intern zijn betrokken afdelingen op de hoogte gebracht van de aanpassingen en veranderingen. Zo kunt u uw vraag zowel aan de servicedesk, salesmedewerker, online redacteur of uw vaste marketeer stellen. Met de bijbehorende handleiding helpen we u om de API-key aan te maken.

Individuele klanten
Onze individuele klanten met een website, die niet aangesloten zijn bij een formule, zullen zelfstandig deze informatie moeten lezen en verwerken. U wordt verder per mail en nieuwsbericht geïnformeerd.

Formuleklanten
Vanuit Versplatform zal met de vaste contactpersoon bij de formule contact opgenomen worden om de wijziging aan te kondigen. Met uw formulekantoor worden enkele keuzes gemaakt:

  • Gaat de formule ook voor haar leden één en dezelfde API-key gebruiken?
    Zo ja, dan zal deze key uiteindelijk niet alleen bij de landelijke website, maar ook bij de lokale websites ingevuld moeten worden in het platform.
    Zo nee, dan zal de formule moeten bepalen hoe zij de individuele leden hiervan op de hoogte willen stellen en hoe Versplatform hierbij eventueel kan helpen.
  • Wil de formule preventief Google Maps kaarten uit de footer laten verwijderen van de landelijke en eventuele lokale websites?
    Versplatform kan voor formuleklanten preventief Google Maps kaarten verwijderen uit de footer van de websites van de formule en vervangen voor een logoblokje. Dit scheelt flink in het totale aantal verzoeken dat een formule zal doen aan Google voor het tonen van Google Maps kaarten. Tevens beperkt het eventueel handwerk om zelf blokjes te verwijderen en te vervangen.

Bent u een formuleklant? Dan zult u via uw formule waarschijnlijk apart bericht ontvangen.